Available courses

Виноградарство

Студентська олімпіада

Готельно-ресторанна справа

Студентськк олімпіада зі спеціальності 241 "Готельно-ресторанн...

Економічна теорія

Всеукраїнська студентська олімпіада з Економічної теорії

Землеробство

Студентська олімпіада із Землеробства

Інформатика для економічних спеціальностей

Всеукраїнська студентська олімпіада з Інформатики для економічних с...

Інформатика для технічних спеціальностей

Всеукраїнська студентська олімпіада з Інформатики для технічних спе...

Кібербезпека

Студентська олімпіада за спеціальності "Кібербезпека"

Комп'ютерна інженерія

Студентська олімпіада за спеціальністю "Комп'ютерна інженерія"

Комп'ютерні мережі

Всеукраїнська олімпіада з комп'ютерних мереж

Комп'ютерні науки

Студентська олімпіада за спеціальністю 122 - комп'ютерні науки

Олімпіада з Економічної кібернетики

Всеукраїнська студентська олімпіада "Економічна кібернетика"зі спец...

Олімпіада з курсу Маркетингу

Студентська олімпіада з Маркетингу

Олімпіада з Менеджменту

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Олімпіада з менеджменту інноваційної діяльності

Всеукраїнська студентська олімпіада з "Менеджменту інноваційної дія...

Олімпіада з обліку і оподаткування

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "071 Облік і о...

Олімпіада з Фізики

Студентська олімпіада з Фізики

Олімпіада з хімії

Всеукраїнська студентська олімпіада з хімії

Олімпіада з Якості, стандартизації та сертифікації

Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціалізації "Якість, станд...

Олімпіада із Загальної екології

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ...

Плодівництво

Студентська олімпіада із Плодівництва

Програмна інженерія

Студентська олімпіада за спеціальністю Інженерія програмного забезп...

Публічні фінанси

Студентська олімпіада з курсу Публічні фінанси

Селекція і насінництво польових культур

Студентська олімпіада з дисципліни "Селекція і насінництво польових...

Соціальна робота (бакалаври)

Студентська олімпіада з Соціальної роботи для бакалаврів 

Соціальна робота (магістри)

Студентська олімпіада з Соціальної роботи для магістрів

Соціально-психологічна реабілітація

Студентська олімпіада з Соціально-психологічної реабілітації (...

Туризм

Студентська олімпіада зі спеціальності 242 "Туризм і рекреація"